RETETA ELECTRONICA -

GHID PENTRU MEDICI PRESCRIPTORI


 inapoi la stiri     bancul zilei

19 Iunie 2012

„Compromisul este arta de a împarti un tort astfel încât fiecare sa creada ca a primit felia cea mai mare.“

de Ludwig Erhard

Daca ti-a placut articolul, te asteptam pe FACEBOOK! ca sa fim prieteni 


 

 

 

 

 

Reteta electronica va oferi un format standardizat de introducere a datelor dar

si posibilitatea transmiterii directe a informatiilor pentru decontare.

Va contribui la cresterea calitatii actului medical de prescriptie prin programul

de prescriere asistata a medicatiei, reducându-se considerabil a riscul de eroare

 

2

pe parcursul înscrierii medicatiei recomandate. Motorul de reguli medicale

(interactiuni între medicamente, contraindicatii, corelatii între diagnostic, vârsta

si medicamentele prescrise, protocoale de tratament etc.), întreg cadrul tehnic

al retetei electronice, va putea crea premiza garantarii atât pentru finantator -

CNAS, cât si pentru asigurat a sigurantei tratamentului si reducerea riscului de

complicatii.

Ghidul acesta prezinta modul în care medicul prescrie medicatiei compensata

de catre sistemul de asigurari sociale de sanatate în Romania. Aceasta

procedura are ca scop sa familiarizeze utilizatorul cu modalitatile de lucru care

modifica actuala metoda de prescriere a medicamentelor (pe formulare

autocopiante printate la imprimanta cu ace).

Aceste modificari sunt nesemnificative, practic nesezizabile pentru medicul care

si pâna acum prescrie în acest regim !

Toate actiunile legate de utilizarea aplicatiei pentru medicul specialist

prescriptor, indiferent care este - medic de familie, medic de ambulator sau

medic de spital, descrise în acest ghid, sunt conditionate în primul rând de

relatia contractuala care trebuie sa existe între medic si CAS. Totodata, trebuie

sa existe o aplicatie functionala si o semnatura electronica extinsa care sa

autentifice legalitatea documentelor urcate în sistem. Furnizorul de servicii

medicale, pentru prescrierea on-line, trebuie sa aiba o conexiune de internet

care sa permita comunicarea cu platforma retetei electronice si o imprimanta

laser, pe care sa printeze formatul pe hârtie al prescriptiei electronice.

Fata de procedura actuala, diferenta consta ca toate datele din reteta trebuiesc

urcate în sistem on-line sau cel târziu, odata cu raportarea serviciilor la sfârsit

de luna si ca aceste date sunt înscrise într-un cod 2d printat pe reteta. Face

exceptie situatia retetelor prescrise la domiciliu unde codul de bare nu contine

medicatia recomandata.

Pacientul se prezinta la medic pentru prescriere sau acesta poate beneficia de

reteta fie la domiciliu, fie la externarea sa (acolo unde este cazul). Identificarea

pacientului în sistem se face, pâna la intrarea în functiune a cardului de

sanatate, ca si pâna acum.

 

Odata deschisa o noua sesiune de prescriere de medicamente automat se

încarca :

- o noua serie si numar de reteta , din calupul de serii si numere primite din

sistem ;

- datele de identificare ale unitatii medicale

- denumirea unitatii, a furnizorului, CUI, numarul de contract sau numarul

conventiei cu CAS

- categoria unitatii - MF, Ambulatoriu, Spital, Altele, MF-MM

- data calendaristica când se efectueaza prescrierea ;

- datele de identificare ale medicului prescriptor

(nume/prenume/specialitate/cod parafa) numai daca are semnatura electronica

extinsa. Daca nu are are va trebui sa introduca manual aceste date.

 

3

Seriile si numerele retetelor se pot prelua direct (''on-line'') din sistem, pe baza

de cerere (format electronic) sau ''off-line'', de la CAS, odata cu predarea

raportarii din luna precedenta. Seriile si numerele sunt împartite în doua

categorii, pentru retete care se vor prescrie în regim on-line si separat pentru

cele de prescris în regim off-line.

 

Înscriea pe calculator continua cu elementele de identificare ale asiguratului

(pacientului) - nume, prenume, cetatenia, CNP (programul va printa numai

CIDul -codul de asigurat), numar Pasaport, Card EU (CE).

Este identificata starea de asigurat si se înscrie. Prevederile din norme

referitoare la luarea în considerare a starii celei mai favorabile pentru asigurat,

nu s-au modificat.

 

Se introduce numarul de registru de consultatii, condica de consultatii sau

numarul foii de observatie, numarul zilelor pentru care se face prescrierea si,

acolo unde este cazul, numarul de decizie al Comisiei PNS/Boli.Cr.

 

Se continua cu înscrierea diagnosticelor, mai întâi cel principal si ulterior cele

secundare (programul va printa numai codul de diagnostic, codificarea 1-999,

aferent fiecarui diagnostic scris in extenso pe calculator)

 

Fiecarui medicament trebuie sai corespunda un cod de diagnostic, denumirea

comuna internationala sau denumirea coreciala (când este cazul si aici normele

nu au suferit modificari), forma, concentratia, D.S., cantitatea (UT), procent

pret referinta si lista pe care se afla medicamentul. Nu se pot înscrie, pe o

reteta mai mult de 7 medicamente.

 

Se verifica daca reteta este corecta si se valideaza în sistem .

Daca medicul prescrie on-line, validarea se face direct în sistem iar daca nu este

conectat cu sistemul, deci în starea de off-line, reteta se memoreaza în

calculatorul propriu (nu mai pot fi modificate !!!). Retetele emise off-line se pot

urca mai târziu în sistem, la o eventuala conectare la internet (la sistem) printro

sincronizare automata sau pot fi raportate, urcate în sistem, odata cu

raportarea lunara a serviciilor la CAS. În acest caz CASul va face automat

urcarea retetelor în sistem.

 

Procedura de prescriere se încheie cu printarea retetei si semnarea, parafarea

acesteia de catre medic. Pe reteta se înscrie automat un cod de bare 2d, care

contine toate datele înscrise în reteta. Reteta se printeaza în doua exemplare,

unul se înmâneaza pacientului iar celalalt se pastreaza pentru arhiva, la medic.

Cu aceasta reteta asiguratul se poate prezenta la orice farmacie din judetul în

care medicul prescriptor are contract cu CAS.

 

În cazul retetei prescrise ''la domiciliu'', medicul precriptor, la cabinet, înainte de

deplasarea spre vizita, printeaza retete necompletate. Acest tip de reteta preia

automat si are printat pe ea seria si numarul din calupul dedicat retetelor offline

''la domiciliu'', datele unitatii medicale si datele de identificare ale

medicului. Daca pacientul caruia i se va prescrie reteta este cunoscut atunci vor

fi înscrise si datele sale de identificare.

Pentru eventualitatea când, cu ocazia unei vizite la domiciliu se preconizeaza

prescrierea a mai multor retete compensate se recomanda ca medicul sa-si

4

 

printeze un numar suficient de retete completate doar seria si numarul retetei,

datele unitatii medicale si datele de identificare ale medicului. Aceeasi

recomandare o facem si ca o alterrnativa pentru situatia când la cabinet,

unitatea medicala este întrerupt temporar curentul electric.

Dupa consultul la domiciliu pacientul va primi (daca în urma consultului este

necesara eliberarea unei retete) un exemplar preprintat, pe care medicul a

completat, codul de diagnostic corespunzator patologiei pentru care face

prescrierea, mai întâi cel principal si ulterior cele secundare. Medicul va

continua procedura de înscriere a medicamentelor pe reteta, ca la varianta de

prescriere pe calculator la cabinet, cu mentiunea ca toate datele

corespunzatoare medicamentelor se scriu de mâna, citet, cu litere de tipar

(denumirea comuna internationala sau denumirea coreciala - când este cazul si

aici normele nu au suferit modificari, forma, concentratia, D.S., cantitatea (UT),

procent pret referinta si lista pe care se afla medicamentul). Nu se pot înscrie,

pe o reteta mai mult de 7 medicamente.

 

Si cu aceasta reteta asiguratul se poate prezenta la orice farmacie din judetul în

care medicul prescriptor are contract cu CAS dar nu poate ridica medicatia si în

regim fractionat (situatie valabila numai pentru retetele emise on-line).

5

 

 Din aceeasi categorie >> Rp"E"
ca baza de date "le da erori"


CNAS Ordinul 118 din 27 aprilie 2012 (Ordinul 118/2012) Erdomed -- Tanakan 

 

 

 

 

                 Iti recomand un tratament Laser ca sa scapi de aceste vase. Ce spui ?


AMFMS.RO cauta colaboratori permanenti. Daca sunt activi si dau dovada de seriozitate atunci se pot considera angajati. Salariul se va negocia in functie de rezultate.

 

 

 

 


 
 

www.amfms.ro web
Bine ati venit, sunteti vizitatorul numarulfree hit counter
hit counter

Site-ul www.amfms.ro 

 este optimizat pentru browser-ele Internet Explorer si Mozilla Firefox, cu rezolutia minima de vizualizare de 1024x768 pixeli.

Pentru probleme legate de functionalitatea site-ului va rugam le semnalati webmasterului


Copyright © 2008