Concediile medicale, o necesitate sau un abuz?

 

Afla ce ii asteapta pe medici si angajatori

 

 

 


 

Medicii de familie si angajatorii vor fi verificati de reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) cu privire la modul in care acorda concedii medicale. Astfel, in cazul in care vor fi intalnite nereguli, acestia risca amenzi de pana la 5.000 de lei

        

Proiect CNAS - Metodologia de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical 


 


In acest sens, pana in data de 24 iunie 2010, CNAS a propus spre dezbatere publica un proiect de Ordin privind aprobarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Cum se va realiza controlul la medici?

 

Atat constatarea contraventiilor in acordarea concediilor medicale, cat si aplicarea amenzilor medicilor ar urma sa se faca de catre organele de control ale CNAS. Organele de control vor fi formate, dupa caz, din personal din cadrul serviciilor specializate din structura CNAS, respectiv a caselor de asigurari de sanatate.

 

In acelasi timp, in proiect se precizeaza ca, in cazuri justificate, sa poata fi cooptati reprezentanti ai Ministerului Sanatatii sau ai directiilor medicale, dar si medici experti ai asigurarilor sociale.

 

De asemenea, proiectul prevede ca astfel de controale sa se realizeze din initiativa autoritatilor abilitate la medici, dar si la angajatori.

 

Astfel, in ce priveste verificarea medicilor, controlul se va realiza in baza planului de control sau in conditiile in care exista motive pentru a considera ca certificatele medicale eliberate nu respecta prevederile legale.

 

Conform prevederilor incluse in proiect, controlul la medici va consta in verificarea unor documente, date, informatii, avand ca scop identificarea elementelor de respectare a unor reguli, precum:

- existenta conventiei de eliberare a certificatelor de concediu medical;

- documentul de achizitionare a carnetelor de certificate de concediu medical, dovada modului de gestionare si evidenta a acestora; pentru unitatile sanitare care au mai multi medici angajati, dovada pentru distribuirea si arhivarea certificatelor, se face prin prezentarea tabelului centralizator nominal;

- existenta adeverintei de la platitor in care sa se mentioneze numarul de zile de incapacitate temporara de munca avute in ultimile 12 luni, in baza careia se poate elibera certificatul medical, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;

- inregistrarile primare

- concordanta dintre:

a) datele mentionate in fila de certificat medical supusa verificarii si consemnarile din registrul consultatii, respectiv fisa medica/fisa de observatie clinica general, implicit cu continutul din documentele anexa care sustin diagnosticul

b) recomandarile medicului inregistrate in documentele medico-legale, cu privire la perioada de concediu, datele la care pacientul trebuie sa revina la control, recomandarile de tratament pe care trebuie sa le urmeze, precum si alte indicatii care tin de programul de recuperare;

c) data acordarii certificatului de concediu medical si data eliberarii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

d) numarul de zile de concediu de incapacitate de munca specificate de platitor;

e) numarul de zile stabilit de medicii curanti;

f) numarul de zile de concediu medical recomandate, cu respectarea limitei in functie de specialitatea medicului curant, cat si de tipul unitatii sanitare din care acesta face parte si modul de eliberare a certificatelor medicale.

 

Contraventiile

 

In cazul in care nu respecta prevederile legale in acordarea concediilor medicale, medicii risca sa fie sanctionati cu o amenzi cuprinse intre 5.000 de lei si 10.000 de lei. Astfe, potrivit proiectului elaborat de CNAS, vor fi considerate contraventii urmatoarele fapte:

-completarea necorespunzatoare a certificatelor de concediu medical;

- eliberarea unui numar disporpotionat de certificate de concediu medical;

- eliberarea certificatelor de concediu medical pentru durate mai mari decat cele stabilite de lege;

- acordarea retroactiva a certificatelor de concediu medical in afara situatiilor prevazute de lege;

- neconcordanta datelor din fisa medicala a asiguratului cu cele de pe certificatul de concediu medical, precum si acordarea certificatului de concediu medical fara a se mentiona in fisa medicala elementele de diagnostic, diagnostic pozitiv si planul de recuperare;

- nerespectarea prevederilor legale privind inscrierea codului de diagnostic clasificatia internationala a maladiilor CIM, revizia a 10a OMS (CIM - 10), Lista cu 999 coduri de biala, in caractere numerice;

- acordarea de concedii medicale in cazuri sau pentru perioade nejustificate;

- incadrarea eronata a concediilor medicale in categoria ”initial“, respectiv ”in continuare“;

- alte situatii temeinic justificate.

 

Cum se va realiza controlul la angajatori?

 

Organele de control vor efectua, totodata, controale la angajatorii care au depus declaratiile prevazute in Anexa 1 si 2 la Normele de aplicare ale OUG nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul MS si CNAS nr. 60/32/2006 si a certificatelor de concediu medical.

 

In urma verificarii acestor acte, se va intocmi un raport de control cu propuneri de validare, amanare, respingere la plata certificatelor de concediu medical controlate, precum si de efectuare a controlului la medicul prescriptor. In final, acest raport va fi supus aprobarii presedintelui-director general al casei de asigurari de sanatate cu avizul medicului-sef.

 

Refuzul nejustificat al angajatorilor de a plati indemnizatiile si calculul sau plata eronata a indemnizatiilor vor fi sanctionate cu amenda de la 2.500 de lei la 5000 de lei.

 

 

   

 

 
Statistici T5 PageRank Checking Icon


Site-ul www.amfms.ro  Copyright © 2008