Ministerul Sanatatii

Ordinul 1234 din 3 august 2011 (Ordinul 1234/2011)

privind instituirea metodologiei de raportare on-line in Registrul unic de vaccinari

Publicat in Monitorul Oficial 564 din 9 august 2011 (M. Of. 564/2011)

Vazand Referatul de aprobare nr. Cs.A. 9.083/2011 al Directiei sanatate publica si control in sanatate publica,

   avand in vedere:

   -art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 649/2001;

   -Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

   in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

   ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

   Art. 1. -

    Incepand cu data de 1 septembrie 2011 se instituie metodologia de raportare on-line in Registrul unic de vaccinari, utilizand un sistem informatic unic la nivel national. Aplicatia software dedicata este denumita Registrul Electronic National de Vaccinari.

   Art. 2. -

   (1) Medicii din maternitati, cabinete medicale individuale si cabinete medicale scolare, indiferent de forma de organizare a asistentei medicale in cadrul sistemului public sau privat si indiferent de casa de asigurari sociale de sanatate cu care au incheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligatia de a asigura vaccinarea corecta a copiilor si de a introduce in Registrul Electronic National de Vaccinari datele privind vaccinarile efectuate in cadrul Programului National de Imunizari.

   (2) Furnizorii de servicii medicale prevazuti la alin. (1) au obligatia de a introduce datele prevazute de Registrul Electronic National de Vaccinari pentru toti copiii nascuti incepand cu data de 1 septembrie 2011.

   (3) Pana la data de 31 decembrie 2011 medicii din cabinetele medicale individuale au obligatia de a introduce datele prevazute de Registrul Electronic National de Vaccinari pentru toti copiii nascuti incepand cu data de 1 septembrie 2007, inscrisi pe listele proprii. In perioada de implementare a Registrului Electronic National de Vaccinari, pana la data de 31 decembrie 2011, se va utiliza metodologia actuala de raportare a efectuarii vaccinarilor.

Art. 3. -

   (1) Registrul Electronic National de Vaccinari este in proprietatea si in administrarea Institutului National de Sanatate Publica prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, coordonatorul tehnic national al Programului National de Imunizari.

   (2) Registrul Electronic National de Vaccinari reprezinta baza tehnica de date privind vaccinarile copiilor si adolescentilor din Romania, structurata pe inregistrari individuale, cu asigurarea confidentialitatii datelor cu caracter personal.

   (3) Registrul Electronic National de Vaccinari asigura suportul tehnic pentru raportarea efectuarii vaccinarilor, obligatie prevazuta de art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 649/2001.

   (4) Medicii din maternitati si din cabinetele medicale de familie vor actualiza lunar baza de date a Registrului Electronic National de Vaccinari, introducand pana la data de 5 a fiecarei luni datele aferente lunii precedente.

   (5) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, centrele regionale de sanatate publica din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara, Centrul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile, precum si Directia sanatate publica si control in sanatate publica din Ministerul Sanatatii vor putea accesa analizele lunare, trimestriale si anuale ale datelor inregistrate in teritoriul arondat si vor elabora masurile necesare conform competentelor.

   Art. 4. -

   (1) Coordonatorul tehnic national al Programului National de Imunizari asigura instruirea tehnica a coordonatorilor judeteni cu privire la implementarea Registrului Electronic National de Vaccinari.

   (2) Coordonatorii judeteni asigura instruirea tehnica a personalului din unitatile prevazute la art. 2 privind operarea, actualizarea si utilizarea Registrului Electronic National de Vaccinari.

   (3) Gestionarea accesului controlat al unitatilor mentionate la art. 2 alin. (1) prin codul de utilizator si parola se va face de catre Institutului National de Sanatate Publica.

Art. 5. -

   (1) Costurile legate de instalarea, mentenanta si administrarea Registrului Electronic National de Vaccinari de catre Institutul National de Sanatate Publica sunt suportate din sumele prevazute in bugetul Ministerului Sanatatii si alocate Institutului National de Sanatate Publica pentru finantarea Subprogramului national de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare.

   (2) Costurile pentru realizarea instruirilor prevazute la art. 4 sunt suportate din sumele prevazute in bugetul Ministerului Sanatatii si alocate Institutului National de Sanatate Publica si directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pentru finantarea Programului national de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate, Subprogramul de promovare a unui stil de viata sanatos.

   Art. 6. -

    Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, Institutul National de Sanatate Publica, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si toti furnizorii de servicii medicale de vaccinare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 7. -

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul sanatatii,

Cseke Attila


   Bucuresti, 3 august 2011.

   Nr. 1.234.




















Statistici T5 PageRank Checking Icon


Site-ul www.amfms.ro  Copyright © 2008