Legislatie


ordin753_14august2013_centre_permanenta


ordin697_2011_norme_centre_permanenta-consolidat-august2013


lege263_2004_centre_permanenta-consolidat-aprilie-2013
Ministerul SanatatiiOrdin nr. 753 din 12/06/2013

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 14/08/2013

Intrare in vigoare: 14/08/2013

Ordinul nr. 753/2.424/2013 privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011
    Nr. 753/2.424


    Ministerul Sanatatii

    Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice


    Vazānd Referatul de aprobare nr. E.N. 5.972 din 12 iunie 2013 īntocmit de Directia asistenta medicala si politici publice din cadrul Ministerului Sanatatii,

    avānd īn vedere prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale titlului III din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    tinānd cont de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare īn cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare,

    luānd īn consideratie art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, aprobata prin Legea nr. 197/2008,

    īn temeiul art. 7 alin. (4) din Hotarārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 12 alin. (7) din Hotarārea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare,


    ministrul sanatatii si viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emit urmatorul ordin:


   Art. I. - Normele metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

   1. La articolul 12, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

    "(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) centrele de permanenta organizate de ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, la care participa medicii din cabinetele de asistenta medicala primara, aflate īn structura unitatilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor respective; acestea se īnfiinteaza īn zonele stabilite de directiile medicale sau de catre structurile cu atributii īn acest domeniu din cadrul ministerelor si institutiilor respective, cu acordul Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si cu avizul conform al Ministerului Sanatatii."

   2. La articolul 24, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

    "(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se utilizeaza pentru plata medicilor de familie si asistentilor medicali care participa la constituirea echipelor de garda pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare īn regim de garda prin centrele de permanenta īn conditiile prevazute de prezentele norme metodologice, precum si pentru costurile aferente medicamentelor si materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgenta ale centrelor de permanenta care functioneaza īn spatii puse la dispozitie de consiliile locale. Medicii de familie care participa la constituirea unui centru de permanenta asigurānd continuitatea asistentei medicale primare īn regim de garda, īn spatiul pus la dispozitie de consiliul local, suporta si cheltuielile cu dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare, situatie īn care tariful orar al medicului de 12,8 lei/ora se majoreaza cu 16,66%, adica 2,1 lei/ora, pentru fiecare medic de familie care activeaza īn cadrul centrului de permanenta, indiferent daca este medic titular sau medic angajat."

   3. La articolul 31, litera b) va avea urmatorul cuprins:

    "(b) sa deconteze cabinetelor de medicina de familie cu care au īncheiat contracte, īn termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontarii, contravaloarea orelor de garda efectuate īn centrele de permanenta, cu sau fara cheltuieli de administrare si functionare, cu cheltuieli pentru dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare, dupa caz."

   4. La articolul 39, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

    "(2) Medicii de familie care participa la constituirea unui centru de permanenta asigurānd continuitatea asistentei medicale primare īn regim de garda, īn cabinetul propriu sau prin rotatie īn spatiul pus la dispozitie de unul dintre medicii participanti la conventia de asociere, suporta si cheltuielile de administrare si functionare ale cabinetului, precum si costurile cu dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare, situatie īn care tariful orar prevazut la alin. (1) se majoreaza cu 50%, adica 6,4 lei/ora, pentru fiecare medic de familie care īsi desfasoara activitatea īn acel cabinet, indiferent daca este titular, asociat sau medic angajat. Medicii de familie care participa la constituirea unui centru de permanenta asigurānd continuitatea asistentei medicale primare īn regim de garda īn spatiul pus la dispozitie de autoritatile locale suporta si cheltuielile cu dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare, situatie īn care tariful orar de 12,8 lei/ora se majoreaza cu 16,66%, adica 2,1 lei/ora, pentru fiecare medic de familie care īsi desfasoara activitatea īn acel centru de permanenta, indiferent daca este titular de cabinet, asociat sau medic angajat."

   5. Anexa nr. 5 se modifica si se īnlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

   6. Īn anexa nr. 6, la articolul 5, litera b) va avea urmatorul cuprins:

    "(b) sa deconteze cabinetelor de medicina de familie cu care au īncheiat contract, īn termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontarii, contravaloarea aferenta orelor de garda efectuate īn centrele de permanenta, cu sau fara cheltuieli de administrare, dupa caz, cu cheltuielile pentru dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare;".

   7. Īn anexa nr. 6, la articolul 7, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

    "(5) Medicii de familie care participa la constituirea unui centru de permanenta efectuānd serviciul īn regim de garda īn cabinetul propriu sau prin rotatie īn spatiul pus la dispozitie de unul dintre medicii participanti la conventia de asociere suporta si cheltuieli de administrare si functionare pentru centrul de permanenta, situatie īn care tariful orar prevazut la art. 7 alin. (2) se majoreaza cu 50%, adica 6,4 lei/ora, pentru fiecare medic de familie care īsi desfasoara activitatea, indiferent daca este medic titular, asociat sau angajat. Medicii de familie care participa la constituirea unui centru de permanenta efectuānd serviciul īn regim de garda īn spatiul pus la dispozitie de autoritatile locale suporta si cheltuielile cu dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare, situatie īn care tariful orar de 12,8 lei/ora se majoreaza cu 16,66%, adica 2,1 lei/ora, pentru fiecare medic de familie care īsi desfasoara activitatea īn acel centru de permanenta, indiferent daca este medic titular de cabinet, asociat sau angajat."

   8. Īn anexa nr. 6, la articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 8. - (1) Medicii de familie care asigura continuitatea asistentei medicale īn regim de garda īn centrele de permanenta beneficiaza de un venit care se constituie din sumele obtinute prin īnmultirea valorii de referinta a tarifului orar, ajustate calitatii de coordonator al centrului de permanenta, dupa caz, cu procentul corespunzator cheltuielilor de administrare si functionare, dupa caz, si cu procentul corespunzator cheltuielilor cu dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare, dupa caz, cu numarul total de ore de garda efectuate de catre fiecare medic de familie īn parte, īn luna pentru care se face plata."

   Art. II. - Prezentul ordin se publica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.


  

Ministrul sanatatii,

Gheorghe-Eugen Nicolaescu


p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale

si administratiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat


   ANEXA

  (Anexa nr. 5 la normele metodologice)

    Casa de Asigurari de Sanatate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Cabinetul de Medicina de Familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Judetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Medicul titular/Reprezentantul legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


    BORDEROUL CENTRALIZATOR

al activitatii desfasurate īn centrul de permanenta


    Luna . . . . . . . . ./an . . . . . . .

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

    a - Data efectuarii garzii

    b - Nr. orelor de garda efectuate

    c - Contravaloarea orelor de garda

    d - Ajustare cu 15% a tarifului orar pentru medicul coordonator **

    e - Venitul cabinetului de medicina de familie (lei)


  

Nr. crt.


Numele si prenumele medicului de familie


Numele si prenumele asistentului


a


b


Tarif orar*)

- lei/ora -


c


50% din tariful orar pentru cheltuieli administrative***)


16,66% din tariful orar pentru cheltuieli cu trusa de urgenta****)


d


eM


As


M


As


M


As

12,8 lei/ora


Tarif negociat, dar nu mai mic de 8 lei/ora si mai mare de 10 lei/ora

C1


C2


C3


C4


C5


C6


C7


C8


C9 C5 X C7


C10 C6 X C8


C11


C12


C13 [C9 x 15%]**


C14 [C9 + C10 + C11 + C12 + C13]*****)

6,4 lei/ora


2,1 lei/ora6,4 lei/ora


2,1 lei/ora6,4 lei/ora


2,1 lei/ora6,4 lei/ora


2,1 lei/ora6,4 lei/ora


2,1 lei/ora6,4 lei/ora


2,1 lei/ora6,4 lei/ora


2,1 lei/ora

TOTAL:


x
x


x
   *) Tariful orar pentru medicii de familie este de 12,8 lei/ora. Tariful orar pentru asistenti se stabileste īn functie de salariul negociat, dar nu poate fi mai mic de 8 lei/ora si mai mare de 10 lei/ora.

   **) Īn situatia īn care medicul de familie īndeplineste rolul de coordonator al centrului de permanenta, tariful orar se majoreaza cu 15%.

   ***) Pentru centrele de permanenta cu sediul pus la dispozitie de consiliul local, cheltuielile administrative sunt suportate de consiliul local respectiv, iar pentru centrele de permanenta care īsi desfasoara activitatea īn cabinetele medicilor de familie se acorda 50% din tariful orar al medicului, adica 6,4 lei/ora, pentru cheltuieli administrative, pentru fiecare medic care activeaza īn cadrul centrului de permanenta, indiferent daca este medic titular sau medic angajat.

   ****) Pentru centrele de permanenta cu sediul pus la dispozitie de consiliul local, cheltuielile cu dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare sunt suportate de medicii de familie care participa la constituirea centrului de permanenta, situatie īn care se acorda 16,66% din tariful orar al medicului, adica 2,1 lei/ora, pentru cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare ale trusei de urgenta, pentru fiecare medic care activeaza īn cadrul centrului de permanenta, indiferent daca este medic titular sau medic angajat.

   *****) Coloana C11 se aduna la venitul cabinetului numai daca activitatea de garda se deruleaza īn cabinetele medicilor de familie, iar coloana C12 se aduna la venitul cabinetului numai daca activitatea de garda se deruleaza īn spatiul pus la dispozitie de consiliul local, iar coloana C13 se aduna īn cazul īn care medicul respectiv este medicul coordonator al centrului.Statistici T5 PageRank Checking Icon


Site-ul www.amfms.ro  Copyright © 2008